Genomförda projekt

Nedan listar vi några av de många utvecklingsprojekt vi genomfört och de samarbetspartner vi arbetar med.


Sharp – Verksamma inom dokumenthantering – Sharps webbplats

Dokumentintegration mot Lime CRM

Projektfaser: Förstudie, systemutveckling och implementation.
Projektdefinition: I projektet ingick att extrahera och transformera affärsdata ur PDF dokument för dokumentinläsning och uppdatering av affärsobjekt i Lime CRM. I projektet ingick även att skapa en integration mellan Sharps MFP displayer och LimeCRM för att möjliggöra sökning och koppling av skannade dokument till affärsobjekt i Lime CRM.

Tekniker: C#, iTextSharp, REST API, JSON, Windows Service

WebAPI mot Equitrac för transaktionsdata och användarhantering

Projektfaser: Förstudie, kravställning och systemutveckling.
Projektdefinition: I projektet ingick att exponera transaktionsdata från Equitracs databas via WebAPI mot extern part för att möjliggöra integration till 3:de partssystem.

Tekniker: C#, WebAPI (MVC), REST API, MS SQL Server, SQL, JSON


Carlsson Industriservice AB – Verksamma inom service och reparation av industriutrustning – CMR’s webbplats

Stöd för hantering av arbetsorder, tidrapportering och fakturaunderlag

Projektfaser: Förstudie, kravställning, systemutveckling och implementering i verksamheten.

Projektdefinition: I projektet ingick att identifiera och skapa systemstöd för processerna registrering av arbetsorder och offerter, tidrapportering, riskanalyser, materialåtgång, priser och fakturaunderlag för en arbetsorder. Systemet körs av montörer i verksamheten på iPads.

Tekniker: C#, MVC, WebAPI, JavaScript, SPA


Atria Sverige AB – Verksamma inom livsmedelsproduktion – Atrias webbplats

Transformering av PDF beställningar till ERP kundorder

Projektfaser: Förstudie, kravställning, systemutveckling och implementering i verksamheten.

Projektdefinition: I projektet ingick att läsa inkomna e-postmeddelanden och extrahera PDF dokument. PDF dokumenten tolkades och omvandlades till kundorder vilka läses in till ERP via utvecklad integrationsplattform.

Tekniker: C#, iTextSharp, SQL, MS SQL Server, MPL, Office356

Nyutveckling av PDF format för affärsdokument

Projektfaser: Förstudie, kravställning, systemutveckling och genomförande.

Projektdefinition: I projektet ingick att extrahera ERP data för följesedlar och varufakturor och transformera till PDF dokument samt att förbereda för inhouse dokumentarkiv för fakturor.

Tekniker: C#, iTextSharp, SQL, MS SQL Server, MPL

Nyutveckling affärsdokument i PDF format

Projektfaser: Förstudie, kravställning, systemutveckling och genomförande av nyutvecklad fraktsedelslayout.

Projektdefinition: Migrera tidigare utskrifter från klassiska (uråldriga…) matrisskrivare till laserutskrivna PDF dokument.

Tekniker: C#, iTextSharp, SQL, MS SQL Server, MPL

WebAPI integration mellan ERP och extern 3PL partner

Projektfaser: Förstudie, kravställning, arkitektur, projektledning, systemutveckling och implementation.

Projektdefinition: I projektet ingick att identifiera samtliga logistik och försäljningsprocesser kopplade till nedläggning av logistikterminal samt planering och införande av systemstöd för flytt av intern lagerexpedition till 3PL logistikpartner. I projektet ingick också att skapa en intern integrationsplattform för aktuell och kommande integrationer av 3PL system mot ERP.

Tekniker: C#, WebAPI (MVC), Webservices, MS SQL Server, SQL, JSON, Windows Services, iTextSharp, MPL

Versionsuppgradering av ERP systemplattform

Projektfaser: Förstudie, kravställning, projektledning, utbildning, systemutveckling och systemanpassning.

Projektdefinition: I projektet ingick att riskbedöma refactoring av kod i företagets egenutvecklade ERP i och med stor releaseuppgradering och plattformsbyte. Det ingick även verifiering av tillgänglighet på och möjlighet till anpassning av tillhörande integrerade system. ERP systemet hanterar inköp, orderregistrering, fakturering, tillverkning, recepthantering, lager och logistikprocesser. I projektet ingick också att samordna utvecklingsinsatser mellan plattformsleverantör och tekniksidan av projektet då migreringen också gjordes på hårdvarunivå. I projektet ingick även en ny systemlösning för viss dokumenthantering.

Tekniker: MPL (Raindance CGI), Windows Services, Delphi, C#, MS SQL Server, SQL, HTML


Malmbergs Elektriska AB – Verksamma inom försäljning och grossistverksamhet – Malmbergs webbplats

Test och implementering av ny Webbshop

Projektfaser: Kravställning, test, utbildning och implementation.

Projektdefinition: Projektet bestod i att utvärdera, testa funktionalitet mot verksamhetens kravställda behov och implementera nyutvecklad webbshop för Malmbergskoncernen, samt att skapa upp modeller för fortsatt vidareutvecklingsarbete tillsammans med leverantören av lösningen.

Tekniker: Projektledning och koordinering mellan verksamhet och utvecklingsteam.

Lagerhanteringssystem för plock och godsmottagning

Projektfaser: Förstudie, kravställning, arkitektur, systemutveckling, utbildning och implementation.

Projektdefinition: Projektet bestod av att ersätta tidigare pappershantering i plockprocessen av ett portabelt plocksystem samt intern lagerhantering av påfyllning och inleverans från externa leverantörer. I projektet ingick också nyutveckling av ett administrativt system för styrning av den dagliga plockverksamheten.

Tekniker: C#, Windows Mobile, ASP.NET, Windows Forms, Windows Services, MS SQL Server och ZPL dokumentutskrifter på Zebraskrivare.

Koncerngemensamt Intranät

Projektfaser: Förstudie, kravställning, arkitektur, systemutveckling och implementation.

Projektdefinition: Nyutveckling av ett koncerngemensamt Intranät för utbyte mellan de nordiska dotterbolagen.

Tekniker: C#, ASP.NET, MS SQL Server, SOAP Webservice, HTML, CSS, Javascript/jQuery

Nyutveckling av hemsida och webbshop

Projektfaser: Förstudie, kravställning, arkitektur, systemutveckling och implementation.
Projektdefinition: I projektet ingick att utveckla en ny hemsida, ett enklare CMS via Intranätet samt en ERP integrerad B2B Webbshop med betallösning via PayEx. I projektet ingick också att skapa verktyg för produktadministration via Intranätet och PIM system för produktegenskaper och produktbeskrivningar, samt PDF genererade produktblad via webben. Utveckling av dataextraktion från DB2 databas till webblösning samt integration av inläsning av XML orderfiler.

Tekniker: C#, ASP.NET, MS SQL Server, DB2, Windows Service, SOAP Webservice, iTextSharp, HTML, CSS, Javascript/jQuery

System för produktsök i butik

Projektfaser: Förstudie, kravställning, arkitektur, systemutveckling och implementering.

Projektdefinition: Att nyutveckla sökstationer till företagets 22 butiker. Lösningen kördes på en touchscreen POS i butiken och presenterade produktdata och priser, samt gav möjlighet till produktsök och lokalisering av produkter i butik.

Tekniker: C#, Windows Forms, Webservice, SQL

Integration mellan ERP och katalogproduktion

Projektfaser: Förstudie, systemutveckling och genomförande.

Projektdefinition: Projektet omfattades av att skapa koppling mellan Adobe InDesign produktkataloger och ERP pristabell för automatiserad uppdatering av katalogdata.

Tekniker: C#, MS SQL Server, Windows Service


Bengts Åkeri i Örebro AB – Verksamma inom transportsektorn – Bengt Åkeri i Örebro’s webbplats

Utveckling av webbaserat system för arbetsorderhantering

Projektfaser: Förstudie, kravställning, arkitektur, systemutveckling och implementation.

Projektdefinition: I projektet ingick att hantera administrativt fordonsdata, arbetsorder och reservdelslagret via ett gemensamt webbaserat system. Systemet hanterade arbetsorder för service och reparation av tunga fordon, lagerhantering och inventering samt fakturering mot 3:de part vid externa serviceärenden.

Tekniker: ASP.NET, C#, MS SQL Server, SQL och iTextSharp för dokumenthantering