Min projektportfolio

Nedan listar jag några av de många utvecklingsprojekt jag har varit med om att genomföra för att beskriva inom vilka områden jag arbetat. Jag lämnar så klart, på begäran, referenser från de företag jag arbetat med. Uppdrag genomförda för företag verksamt inom livsmedelsproduktion Transformering av PDF beställningar till ERP kundorder …

Hur kan jag hjälpa Ert företag?

System- och verksamhetsutveckling Behöver Ni hjälp med integrationer mellan olika system, förändringar i befintligt system eller nyutveckling av produkter och tillämpningar? Implementering av elektroniska affärsflöden? Portabla system för datafångst i verksamheten? Informationsplattformar eller sociala nätverk? PDF generering från affärsdata? Projektledning Jag hjälper Er med verksamhetsprojekt och säkerställer en effektiv genomförandeprocess. …