Referenser

Nedan listar vi några av de många utvecklingsprojekt vi genomfört. Uppdrag genomförda för företag verksamt inom livsmedelsproduktion Transformering av PDF beställningar till ERP kundorder Projektfaser: Förstudie, kravställning, systemutveckling och implementering i verksamheten. Projektdefinition: I projektet ingick att läsa inkomna e-postmeddelanden och extrahera PDF dokument. PDF dokumenten tolkades och omvandlades till …

Hur kan jag hjälpa Ert företag?

System- och verksamhetsutveckling Behöver Ni hjälp med integrationer mellan olika system, förändringar i befintligt system eller nyutveckling av produkter och tillämpningar? Implementering av elektroniska affärsflöden? Portabla system för datafångst i verksamheten? Informationsplattformar eller sociala nätverk? PDF generering från affärsdata? Projektledning Jag hjälper Er med verksamhetsprojekt och säkerställer en effektiv genomförandeprocess. …