Hur kan jag hjälpa Ert företag?

System- och verksamhetsutveckling Behöver Ni hjälp med integrationer mellan olika system, förändringar i befintligt system eller nyutveckling av produkter och tillämpningar? Implementering av elektroniska affärsflöden? Portabla system för datafångst i verksamheten? Informationsplattformar eller sociala nätverk? PDF generering från affärsdata? Projektledning Jag hjälper Er med verksamhetsprojekt och säkerställer en effektiv genomförandeprocess. …