Min projektportfolio

Nedan listar jag några av de många utvecklingsprojekt jag har varit med om att genomföra för att beskriva inom vilka områden jag arbetat. Jag lämnar så klart, på begäran, referenser från de företag jag arbetat med. Uppdrag genomförda för företag verksamt inom livsmedelsproduktion Transformering av PDF beställningar till ERP kundorder …