Referenser

Nedan listar vi några av de många utvecklingsprojekt vi genomfört. Uppdrag genomförda för företag verksamt inom livsmedelsproduktion Transformering av PDF beställningar till ERP kundorder Projektfaser: Förstudie, kravställning, systemutveckling och implementering i verksamheten. Projektdefinition: I projektet ingick att läsa inkomna e-postmeddelanden och extrahera PDF dokument. PDF dokumenten tolkades och omvandlades till …

Projektledning

Det där projektet som aldrig blir genomfört… Jag vet att det kan vara svårt att komma till skott med att driva igenom verksamhetsprojekt kopplade till IT, så jag erbjuder mig att hjälpa er med allt från förstudie, kravställning, projektledning, systemutveckling och implementering. Fokusera på Er verksamhet och låt mig göra …

Hur kan jag hjälpa Ert företag?

System- och verksamhetsutveckling Behöver Ni hjälp med integrationer mellan olika system, förändringar i befintligt system eller nyutveckling av produkter och tillämpningar? Implementering av elektroniska affärsflöden? Portabla system för datafångst i verksamheten? Informationsplattformar eller sociala nätverk? PDF generering från affärsdata? Projektledning Jag hjälper Er med verksamhetsprojekt och säkerställer en effektiv genomförandeprocess. …